Tematyka

Konferencja będzie okazją do przedstawienia wyników badań prowadzonych w krajowych i zagranicznych ośrodkach naukowych i konfrontacji poglądów teoretyków i praktyków z zakresu finansów i rachunkowości. Obszar tematyczny konferencji składa się z trzech bloków:

1. Blok z zakresu rachunkowości:

 • Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza 
 • Rachunkowość przedsiębiorstw w sytuacjach szczególnych 
 • Sprawozdawczość przedsiębiorstwa jako narzędzie komunikacji z otoczeniem 
 • Współczesne koncepcje rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej 

2. Blok z zakresu finansów:

 • Aktualne wyzwania w bankowości i ubezpieczeniach 
 • Finanse przedsiębiorstw 
 • Rynki finansowe w obliczu kryzysów geopolitycznych 
 • Współczesne problemy finansów publicznych 

3. Blok z zakresu podatków:

 • Kontrowersje w zakresie stosowania procedur postępowania podatkowego
 • Optymalizacja podatkowa a kreatywność opodatkowania 
 • Oszustwa podatkowe Sposoby i skutki unikania podatków.