Współczesne wyzwania

finansów
i rachunkowości

23 listopada 2016 roku

Konferencja Naukowa organizowana przez
Katedrę Finansów i Rachunkowości, 
Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu


pod honorowym patronatem 
Polskiego Stowarzyszenia Finansów i Bankowości