Program

Program Konferencji

probram do pobrania. pdf


9:00 – 9:30 Rejestracja uczestników konferencji - Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu, ul. Młodzieżowa 31a, sala B. 268


9:30 - 10:00 Otwarcie Konferencji przez Panią Dziekan Wydziału Finansów i Zarządzania Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu - dr Monikę Wyrzykowską-Antkiewicz


10:00 – 11:30 BLOK Z ZAKRESU RACHUNKOWOŚCI
(moderator – prof. nadzw. dr hab. Bożena Kołosowska)

1.Dr Piotr Sołtyk (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
NIEZALEŻNOŚĆ AUDYTORA WEWNĘTRZNEGO W SAMORZĄDZIE TERYTORIALNYM – WSTĘPNE WYNIKI BADAŃ EMPIRYCZNYCH 
2.Dr GyöngyvérTakáts (Wszechnica Polska w Warszawie)
ROZLICZENIE DOTACJI W ORGANIZACJACH POZARZĄDOWYCH NA PODSTAWIE UPROSZCZONEJ EWIDENCJI PRZYCHODÓW I KOSZTÓW 
3.Dr Magdalena Mosionek-Schweda (Uniwersytet Gdański)
PROJECT BOND INITIATIVE JAKO INSTRUMENT WSPARCIA INWESTYCJI INFRASTRUKTURALNYCH 
4.Mgr Janina Doroszkiewicz, mgr Dorota Gniewosz  (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu )
NOWY STANDARD RACHUNKU KOSZTÓW A OBOWIĄZKI ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
5.Mgr Justyna Kłobukowska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
EDUKACJA EKONOMICZNA SPOŁECZEŃSTWA W RAMACH SPOŁECZNECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BANKÓW W POLSCE

6.Dr Anna Matuszewska (PWSZ im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu) 
ZNACZENIE ETYKI WE WSPÓŁCZESNEJ RACHUNKOWOŚCI 


11:30 – 12:00 Przerwa kawowa 


12:00 – 13:30 BLOK Z ZAKRESU FINANSÓW
(moderator – prof. nadzw. dr hab. Anna Szelągowska)

1.Prof. nadzw. dr hab. Anna Szelągowska (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
RESTRUKTURYZACJA KREDYTYÓW MIESZKANIOWYCH DENOMINOWANYCH LUB INDEKSOWANYCH DO WALUT OBCYCH W ŚWIETLE PROPOZYCJI PREZYDENCKIEGO PROJEKTU USTAWY 
2.Dr hab. Sebastian Skuza (Uniwersytet Warszawski)
PROPOZYCJE ZMIAN REGULACYJNYCH W OBSZARZE DZIAŁALNOŚCI BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO W ZAKRESIE WSPIERANIA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO W KONTEKŚĆIE REALIZACJI PLANU NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO ROZWOJU

3. Dr Magdalena Redo (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
GRANICA BEZPIECZEŃSTWA EKONOMICZNEGO PAŃSTWA - WPŁYW EKSPANSJI FISKALNEJ NA RYNKOWY KOSZT KAPITAŁU
4. Dr Andrzej Sołoma, Adam Rapacki (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
GLOBALNE I KRAJOWE UWARUNKOWANIA FUNKCJONOWANIA SZAREJ STREFY W BANKOWOŚCI 
5.Prof. dr hab. Stanisław Wieteska (Uniwersytet Łódzki)
STOSOWANIE ZASADY OSTROŻNEJ WYCENY W REZERWACH NA SZKODY OSZACOWANE W UBEZPIECZENIACH MAJĄTKOWO-OSOBOWYCH W POLSCE 

13:30 – 14:30 Przerwa obiadowa 


14:30 – 15:30 BLOK Z ZAKRESU PODATKÓW
(moderator – prof. nadzw. dr hab. Dominik Gajewski)     

1.Prof. nadzw. dr hab. Dominik Gajewski (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
MIĘDZYNARODOWE UNIKANIE OPODATKOWANIA NA OBSZARZE PAŃSTW CZŁONKOWSKICH UNII EUROPEJSKIEJ – ISTOTA I PRZYCZYNY
2.Prof. nadzw. dr hab. Jacek Patyk (Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu)
DOBRA WIARA I STARANNE DZIAŁANIE W ROZLICZENIU PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG 
3.Dr Jan Adamiak (Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu)
OPODATKOWANIE NIERUCHOMOŚCI A POLITYKA PODATKOWA WŁADZ LOKALNYCH W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM
4. Mariusz Lewandowski (Uniwersytet Warszawski)
ZASADY I TRYB WYDAWANIA OPINII ZABEZPIECZAJĄCYCH PRZED ZASTOSOWANIEM KLAUZULI PRZECIWKO UNIKANIU OPODATKOWANIA 


15:30 – 15:45 Przerwa kawowa 


15:45 – 16:30 PANEL STUDENCKI
(moderator – dr Piotr Majewski)     
Członkowie Studenckiego Koła Naukowego Ubezpieczeń WSB Toruń i WSB Bydgoszcz

1.        Paulina Ostrówka, Jan Szreder (WSB Bydgoszcz)
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE "POMYŚL O JUTRZE” 

2.Franciszek Sieraszewski (WSB Bydgoszcz)
UBEZPIECZENIE D&O W KONTEKŚCIE AFERY VOLKSWAGENA 
3.Ewelina Sztandara (WSB Toruń)
NIEPOCZYTALNOŚĆ SPRAWCY 
4. Joanna Trzpil (WSB Toruń)
UBEZPIECZENIA POSTACI WIRTUALNYCH W GRACH RPG 
5.Korneliusz Ziółkowski (WSB Bydgoszcz)
UBEZPIECZENIA KONI 
6. Marta Zglińska (WSB Toruń)
UBEZPIECZENIA POJAZDÓW WOJSKOWYCH