Organizatorzy

Komitet Naukowy Konferencji:

Przewodniczący:

Prof. dr hab. Jan GŁUCHOWSKI

Wiceprzewodniczący:

Dr hab. Jolanta CIAK prof.WSB w Toruniu

Członkowie Rady Naukowej:

Prof. dr hab. Halina BUK
WSB w Chorzowie         

Dr hab. Marcin KALINOWSKI, prof. WSB w Gdańsku
WSB w Gdańsku                                            

Prof. Marina KARASEVA-SENTSOVA
The Voronezh State University, Rosja  

Dr Petr MRKYVKA 
Masaryk University, Czechy      

Prof. dr hab.  Marian NOGA
WSB we Wrocławiu                                      

Prof. dr hab. Krystyna PIOTROWSKA-MARCZAK
WSB w Toruniu

Prof. Ona Grazina RAKAUSKIENE
Mykolas Romeris University, Litwa        

Prof. dr hab. Sławomir SOJAK
UMK w Toruniu              

Dr hab. Wiesława ZIÓŁKOWSKA, prof. WSB w Poznaniu
WSB w PoznaniuRada Programowa Konferencji: 

Przewodniczący:

Dr hab. Jacek PATYK, prof. WSB w Toruniu
Członkowie Rady Programowej:

Dr Piotr MAJEWSKI       
WSB w Toruniu

Dr Rafał PŁÓKARZ          
WSB w Toruniu

Dr Piotr PREWYSZ-KWINTO      
WSB w Toruniu

Dr Andrzej TOKARSKI   
WSB w Toruniu

Dr Maciej TOKARSKI     
WSB w Toruniu

Dr Monika WYRZYKOWSKA-ANTKIEWICZ
WSB w Toruniu

Dr  Magdalena ZUBIEL-KASPROWICZ   
WSB w Bydgoszczy


Sekretarze konferencji:

Dr Zbigniew DREWNIAK     
WSB w Toruniu

Mgr Maja PIESIEWICZ
WSB w Toruniu

e-mail: konferencja.fir@wsb.torun.pl